AUDUSD 27/5/2021: Nhận định của KG - Kiến thức tài chính

img
Kevin Phạm
CEO ICATGROUP
PROFILE

AUDUSD: Nhận định của KG - Kiến thức tài chính

AU hiện đang chạy trong họp như chart và đang test lại vùng kháng cự khá cứng (break downtrend và khu vực kẹp cản đáy).

Anh chị cân nhắc kế hoạch buy AU.

Về phân tích cơ bản thì hiện tại A đang yếu do nghi ngại về thông tin thành phố lớn thứ hai của Úc, Melbourne, một lần nữa bị đóng cửa do sự gia tăng của dịch bệnh.

Vì vậy, nếu có thương mại buy thì anh chị đặt SL dưới khu vực cản đáy và SL tuyệt đối !!!

BUy AU 
Entry 0.7326
SL 50 pips
TP 50 pips
Có thể chờ xác nhận rõ hơn, vào thì SL sẽ ngắn hơn

Hãy comment bài viết để cùng thảo luận về plan này !!