EURCHF: Một thương mại buy lên rõ nét!

img
Kevin Phạm
CEO ICATGROUP
PROFILE

Hãy cùng Kg - Kiến thức tài chính nhận định về cặp EURCHF.

Giá đang bạn bật trong kênh giảm và đang tiến về vùng kênh giá dưới của D, kết hợp Uptrend và đường trung bình động MA. Một vùng thương mại tuyệt vời cho phe Bò mua lên tại đây ...

Ngày hôm nay, KG khuyến nghị các nhà đầu tư nê chọn 1 thương mại buy lên theo charts phân tích. Cụ thể:

Buy EURCHF tại 1.08908

SL: 1.08315
TP1: R:R 1:1
TP2: R:R 1:2

Chúc các nhà đầu tư tháng mới giao dịch lợi nhuận dương bền vững!

KG - Kiến thức tài chính