EURUSD 27/5/2021: Nhận định của KG - Kiến thức tài chính

img
Kevin Phạm
CEO ICATGROUP
PROFILE

EURUSD: Nhận định của KG - Kiến thức tài chính.


Giá đang chạm lại vùng kênh giá tăng của H4. Ưu tiên Buy theo xu hướng H4.

Anh Chị chờ xác nhận để BUY lên SL ngắn.

Nếu giá phá qua break trend, thì cũng là xác nhận cả mô hình VĐV, Anh Chị đưa ra thương mại theo xu hướng mới.

BUY EU
Entry 1.21840
SL 30 pips
TP 30 pips

Hãy comment để cùng nhận định và đưa ra thương mại tốt nhất !