• CEO ICATGROUP

    Kevin Phạm

    Đầu tư thị trường ngoại hối không hề dễ dàng! Bạn không thể chỉ đăng ký tài khoản với broker, đặt lệnh và kiếm được lợi nhuận ngay lập tức! Bởi đầu tư Forex cũng giống như mọi ngành nghề khác, đòi hỏi một nền tảng kiến thức và quá trình rèn luyện kỹ năng không ngừng.

    Đầu tư thị trường ngoại hối chưa bao giờ dễ dàng! —  Kevin Phạm