Nhận định thị trường cặp CADJPY ngày 19/05/2021

img
Kevin Phạm
CEO ICATGROUP
PROFILE

Theo nhận định của KG - Kiến thức tài chính cặp CADJPY ngày 19/05/2021 như sau:

 

Khung tháng, giá đã phá qua downtrend, nhưng đang tiệm cận khu vực cản đỉnh MN, nên sẽ có 1 số điều chỉnh trong các khung nhỏ.

Khung H4 giá đã đóng dưới uptrend H4, nên ta sẽ cho 1 thương mại sell lệnh ngày tại 90.262, SL 60 pips, tỷ lệ TP1 60 pips, TP2 120 pips theo như chart dưới:

Các bạn có thể theo dõi kênh youtube của KG - Kiến thức tài chính để xem chi tiết nhận định cặp CADJPY ngày 19/5/2021 và bổ sung thêm kiến thức giao dịch.
Chúc các bạn có một thương mại mang về lợi nhuận!

KG - Kiến thức tài chính