Nhận định thị trường Forex tuần (24-28/05/2021) - KG Kiến thức tài chính

img
Kevin Phạm
CEO ICATGROUP
PROFILE

Nhận định thị trường Forex tuần (24-28/05/2021) - KG Kiến thức tài chính
Tuần tới buy vàng lên khu vực 195x, và canh sell thương mại 1500 pips về khu 1800.

Canh buy các cặp EU, GU, AU, ECad...

Chi tiết nhận định mời các bạn theo dõi video trên kênh youtube của KG - Kiến thức tài chính.

 

KG - Kiến thức tài chính