Tổng hợp nhận định Thị trường Tài chính ngày 18/5 - thực hiện bởi IC&T

img
Kevin Phạm
CEO ICATGROUP
PROFILE

1. AUD/JPY

2. AUD/USD

3. CAD/JPY

4. EUR/AUD

5. GBP/CAD

6. GBP/USD

7. NZD/CAD

8. DXY

9. WTI

10. DOW JONES

11. NIKKEI

12. BTC/USD